Tölby hembygdsgård

Nissustået 6 , 65460 Tölby

Tölby hembygdsgård

Föräldra-barngrupp hålls för föräldrar och barn 0 – 6 år varannan onsdag  (udda veckor) kl. 9.30-11. Barnen kan komma med någon vuxen; mamma, pappa, mor- eller farföräldrar, de gånger som passar en själv bäst. Fri lek och pyssel, kaffe eller saft med dopp och musikstund.

Parkering
Svår att nå med rullstol
Toalett

Evenemang

on 17.3 kl. 9.30 -11.00

Nissustået 6, 65460 Tölby

Föräldra-barn, WhatsApp grupp

Välkommen med till Föräldra-barn WhatsApp gruppen!
on 31.3 kl. 9.30 -11.00

Nissustået 6, 65460 Tölby

Föräldra-barn, WhatsApp grupp

Välkommen med i Föräldra-barn WhatsApp gruppen!