Våra körer läsåret 2019-2020 

 

Lilla barnkören (ca 1-5 åringar), musiksalenons. kl. 17.30-18.00

Körskola, förskolan - åk 3, Sockenstuganons. kl. 17.30-18.10

- Ungdomskören Germivox, från åk 4. Varierande en- och tvåstämmig repertoar, Sockenstuganto kl. 17.30-18.30

Germivox vokalensemble, från åk 7 med minst två års körerfarenhet. Vi sjunger mera krävande flerstämmig repertoar, Sockenstugan to. kl. 17.45-19.45

Nytt för hösten 2019! Gosskör för pojkar i åk 4-7, musiksalen to kl. 17.30-18.15

TIPS för ungdomarna! Torsdagar mellan kl. 18.30-20.30 har församlingen öppet hus i ungdomsutrymmena i Gamla Vasa. Närmare info av ungdomsarbetsledare Tommy (Ransu) Rannanpää, tfn: 040 0706576

- Kör för alla i församlingshemmet (servering från kl. 18), varannan ons. kl. 18.45 - 20.15 (udda veckor)

- Kyrkokör, i Sockenstuganto. kl.19.00 - 21.00

- Pensionärskör i Smedsby församlingsgård, musikrummetvarannan to. kl. 12.30 – 14.00 (jämna veckor)

- Kammarkören PsalliteSockenstugan ons. kl. 18.30 - 21.00 (kontakta SW)

Kyrkomusiker:

Susanne Westerlund  Kontaktuppgifter

Ann-Christine Nordqvist-Källström Kontaktuppgifter

 

Kyrkokören i Ekenäs kyrka
Kyrkokören i Ekenäs kyrka