Våra körer

Våra körer inleder vårterminen fr.o.m. vecka 3 (2019). Välkommen med!

  • Lilla barnkören (ca 1-5 åringar) i musiksalen, ons. kl. 17.30 - 18.00. Ledare: Alma Westerlund och Sofie Westerlund
  • Körskola, förskolan - åk 3 i Sockenstugan, ons. kl. 17.30 - 18.10. Ledare: Susanne Westerlund
  • Barn- och ungdomskören Germivox , från åk 4 i Sockenstugan, to 17.30 – 18.30. Ledare: Susanne Westerlund
  • Germivox vokalensemble, från åk 7 med minst två års körerfarenhet i Sockenstugan to. 17.45 - 19.30 (inkl. paus). Ledare: Susanne Westerlund
  • Kör för alla i Församlingshemmet i Gamla Vasa varannan ons. kl. 18.45 - 20.15 (udda veckor). Servering från kl. 18, Ledare: A-C Nordqvist-Källström
  • Kyrkokör, i Sockenstugan, to. kl.19.00 - 21.00. Ledare: Susanne Westerlund
  • Pensionärskör i Smedsby församlingsgård, varannan to kl. 12.30 – 14.00 (jämna veckor). A-C Nordqvist-Källström
  • Kammarkören Psallite, i Sockenstugan ons. kl. 18.30 - 21.00 (kontakta SW). Ledare: Susanne Westerlund

Här finns adresser till församlingens utrymmen

Kyrkomusiker:

Susanne Westerlund  Kontaktuppgifter

Ann-Christine Nordqvist-Källström Kontaktuppgifter

 

Kyrkokören i Ekenäs kyrka
Kyrkokören i Ekenäs kyrka