­

 

 

 

Korsholms församlings musikskola

 

läsåret 2022 - 2023

 

 

Korsholms svenska församlings musikskola: En fri musikskola som drivs av Korsholms musikskolas understödsförening r. f.

 

Undervisning ges både enskilt och i grupp

· Inga åldersgränser

· Kansli- och undervisningsutrymmen i Gamla Vasa, Kyrkbacken om inte annat nämns

· Fria studier eller examensinriktade

· Terminsavgift

o Huvudinstrument: 110€/termin. 2:a familjemedlemmen 25% rabatt, 3:e 50%.

o Biinstrument: 55 €/termin

o Körerna och orkestergrupperna är gratis

o Vi önskar att ni understöder verksamheten genom att bli medlem i musikskolans understödsförening

 

 

Enskild undervisning ges i:

Orgel, piano, kombistudier i piano och orgel (förutsätter akustiskt piano, eller motsvarande hemma), sång, gitarr/elgitarr, violin, cello, harpa

 

Lärarkåren består av erfarna musikpedagoger, bl.a.:

Niclas Buss: gitarr / elgitarr

Rainer Holmgård: instrumentalgrupper

Ninja Jakobsson: violin

Mariam Junolainen: Harpa, kombistudier för orgel och piano

A-C Nordqvist-Källström: orgel, Kör för alla, Korall-kören och Kammarkören Psallite

Erica Nygård: körskolan, Germivox och Korsholms kammarorkester

Mari Renvall: Kammarkören Psallite

Jenny Sandelin: sång

Karolin Wargh: piano, orgel, kombistudier med orgel och piano

Michael Wargh: Korall-kören och blåsorkester

Veronica Wiander: violin

 

Grupper:

Vi erbjuder sång- och musikgrupper för alla åldrar. Närmare information om våra körer kommer i augusti på församlingens hemsida:

www.korsholmssvenskaforsamling.fi/kom-med/musik

 

Anmälan till läsåret 2023-2024 inleds15.4 och avslutas 15.5.2023. Info och lektronisk anmälan kommer att finnas här på vår hemsida.

 

Musikskolans medlemsbrev 1 / 2023

 

Vi förbehåller oss rätten till förändringar beroende på Coronasituationen. Följ med de kyrkliga annonserna i Vasabladet och Kyrkpressen, eller på vår hemsida www.korsholmssvenskaforsamling.fi

Kontaktuppgifter:

 

Tomas Lundqvist är deltidsanställd kanslist. E-post: ext-tomas.lundqvist@evl.fi, Tel.: 040-1962126. Telefontid: onsd. och torsd. kl. 10-14

Marianne Loo är deltidsanställd för att sköta kansliuppgifter för musikskolan. E-post: ext-marianne.loo@evl.fi

Musikskolan har också en egen e-postadress: korsholmsfors.musikskola@evl.fi

Anders Dahlbäck är ordförande för Korsholms musikskolas understödsförening r. f.

A-C Nordqvist-Källström är t.f. verksamhetsledare under läsåret 2022-2023. E-post: a-c.nordqvist-kallstrom@evl.fi, tel.: 044-3560522