Sommarens program. Med reservation för förändringar

 

JULI

1.7 kl 11            Högmässa i Korsholms kyrka

       kl.19           Sommarallsång i Toby byagård. Servering. Kollekt till Kyrkans utlandshjälp. Medverkande: Jessica Bergström-Solborg och A-C Nordqvist-Källström

8.7 kl 11            Gudstjänst i Korsholms kyrka

      kl 13            Högmässa i Smedsby församlingsgård
15.7 kl 11          Högmässa i Korsholms kyrka                  
22.7 kl 11          Gudstjänst i Korsholms kyrka

        kl 13          Högmässa i Smedsby församlingsgård

29.7 kl 11          Högmässa i Korsholms kyrka                   
29.7 kl 18          Sommarallsång i Älvkyrkan. Servering. Kollekt till Kyrkans utlandshjälp. Medverkande: Ruth Vesterlund och Susanne Westerlund

Porten in till gården vid Korsholms kyrka

AUGUSTI

1.8 kl. 19           Musikfestspelens avslutningskonsert i Korsholms kyrka. Inträde. Arr. Korsholms musikfestspel

5.8 kl 11            Högmässa i Korsholms kyrka                  

        kl 13           Högmässa i Smedsby församlingsgård

12.8 kl 11          Konfirmationsmässa i Korsholms kyrka, Örnsköldsvik grupp A

       kl 20.20      Musik i augustikvällen i Korsholms kyrka. Wargh möter Bach med Markus Wargh. Konserten projiceras på storbildsskärm framme i kyrkan. Andakt, Berndt Berg. Kollekt till församlingens musikskola. Välkommen!

19.8 kl 11          Konfirmationsmässa i Korsholms kyrka, Örnsköldsvik grupp B                            

        kl 20.20     Musik i augustikvällen i Korsholms kyrka. Från barock till folkton. Korsholms kammarorkester, dir. Rainer Holmgård. Solister: Ninja Jakobsson (violin), Ronja Rantala (violin) och Anders Jern (blockflöjt). Andakt. Kollekt till församlingens musikskola. Välkommen!

22.8                    Församlingsutfärd till Soldattorpet i Uttermossa. Start från Smedsby församlingsgård kl. 8.30. Vi är tillbaka i Smedsby ca kl. 17.30. Anmälan till pastorskansliet (tel. 0400 415008) före 15.8.

23.8                    Dagklubbarna startar i Smedsby församlingsgård.

24.8 kl 9.30       Föräldra-barngruppen inleder höstterminen i Smedsby församlingsgård

26.8 kl 11           Gudstjänst i Korsholms kyrka                  

         kl 13           Högmässa i Smedsby församlingsgård

 26.8 kl 20.20    Musik i augustikvällen i Korsholms kyrka. Hjärtats jubel. Kammarkören Psallite, dir. Susanne Westerlund. Andakt. Kollekt till församlingens musikskola. Välkommen!

31.8                    Prosteriets pensionärsutfärd till Alskat. Anm. till pastorskansliet (tel. 0400 415008) före 23 augusti