November 2018

2.11        Soppa med gäst kl 18-20 i Smedsby församlingsgård

3.11        Gudstjänst med parentation kl 11 i Korsholms kyrka. Kyrkokören

3.11         Allhelgonakonsert kl 19 i Korsholms kyrka. Korsholms kammarorkester och
Germivox vokalensemble dir. Susanne Westerlund. Orgel, A-C Nordqivst-Källström

4.11        Mässa med parentation kl 18 i Smedsby församlingsgård. Berg, Nordqvist-Källström och Kör för alla

6-10.11   Förhandsröstning i församlingsvalet

8.11        Musikskolans matiné kl. 18 i församlingshemmet i Gamla Vasa. Servering

11.11      Högmässa kl 11 i Korsholms kyrka. Bergström-Solborg och Nordqvist-Källström        
16.11      Möjlighet till fotografering i föräldra-barngruppen i Smedsby församlingsgård

17.11      Kyrkosångskretsens dag i Maxmo. Mässa i Maxmo kyrka kl. 18.

18.11      Gudstjänst kl. 10 (obs tiden!) i Korsholms kyrka Berg, Westerlund & musikskolans elever

18.11      Församlingsval kl. 11-20 i Korsholms kyrka

24.11      Pappa-barnsamling kl. 9.30-11 i Smedsby församlingsgård

24.11      Ung gudstjänst kl. 18 i Korsholms kyrka

25.11      Psalmmässa kl. 11 i Korsholms kyrka Håkan Granberg, Ruth Vesterlund, Nordqvist-Källström,   Westerlund, Kammarkören Psallite

25.11       Högmässa kl. 13 i Smedsby församlingsgård Håkan Granberg, Ruth Vesterlund, Nordqvist-Källström

25.11       Asien i fokus kl.14 i Smedsby församlingsgård. Kyrkkaffe och program med Judy och Håkan Granberg

December 2018

2.12      Gudstjänst för små och stora kl. 11 i Korsholms kyrka Kyrkokören, Körskolan, Lilla barnkören, Bergström-Solborg, Nordqvist-Källström, Westerlund

2.12      Missionssyföreningens julgröt och försäljning kl. 17-21 i Smedsby församlingsgård

2.12      Taizémässa kl. 18 i Smedsby församlingsgård Pensionärskören, Bergström-Solborg, Nordqvist-Källström

5.12     Närståendevårdarnas och vårdtagarnas julkaffe med program kl 13.00, församlingshemmet i Gamla Vasa. Anmälan senast 3.12 till Hanna-Maria Hakala.

5.12     Adventsmusik kl. 18 i Korsholms kyrka Kör för alla och Orkester för alla. Dir. A-C Nordqvist-Källström, R Holmgård

6.12     Tvåspråkig gudstjänst kl. 11 i Korsholms kyrka Berg, Marja-Riitta Ylikangas-Annola, kyrkokören, kirkkokuoro, Westerlund, Kaisa Launonen

7.12     Soppa med gäst kl. 18-20 i Smedsby församlingsgård. Soppan kostar 5 euro, ingen anmälan behövs.

9.12     Ungdomsgudstjänst med De vackraste julsångerna kl. 11 i Korsholms kyrka Bergström-Solborg, Westerlund, Nordqvist-Källström, ungdomskören Germivox. Gideoniterna informerar om sin verksamhet

9.12     Högmässa kl. 13 i Smedsby församlingsgård Vesterlund, Nordqvist-Källström

9.12     J.S. Bach: Juloratorium, kantaterna 1-3 kl. 19 i Korsholms kyrka Kammarkören Psallite, Korsholms kammarorkester, Kajsa Dahlbäck, Monica Groop, Niall Chorell samt Kristian Lindroos. Dir. Susanne Westerlund. Biljetter, 15/10€ . Biljetter kan köpas vid dörren eller Studio Ticket.

12.12   Julgröt för föräldra-barngrupperna kl. 9.30 i Gamla Vasa. Westerlund

12.12   Musikskolans julmatiné kl. 18 i Korsholms kyrka. Servering i församlingshemmet där programmet fortsätter.

13.12   Pensionärsjulfest med risgrynsgröt kl. 12-15 i församlingshemmet i Gamla Vasa. Kyrktaxi

13.12   Dagklubbsjulfest kl. 17 i Smedsby församlingsgård. Nordqvist-Källström

16.12   Högmässa kl. 11 i Korsholms kyrka Berg, Nordqvist-Källström

16.12   De vackraste julsångerna för små och stora kl. 16 i Korsholms kyrka Berg, Nordqvist-Källström, Westerlund, körer, orkester

16.12   De vackraste julsångerna kl. 19 i Korsholms kyrka Berg, Nordqvist-Källström, Westerlund, körer, orkester 19.12 Ungdomarnas julfest kl 18-20 i Gamla Vasa, ungdomsutrymmet.

23.12   Sånggudstjänst med de vackraste julsångerna kl. 11 i Korsholms kyrka Vesterlund, Westerlund, Singsbykören, dir. Jenny Mendelin samt Barbershopgruppen Sweet Voices. Solosång av Erkki Mendelin

24.12    Julbön för små och stora kl. 13 i Smedsby församlingsgård Bergström-Solborg, Nordqvist-Källström

24.12    Julbön kl. 15 i Korsholms kyrka Berg, Westerlund, projektkör

25.12    Julotta kl. 8 i Korsholms kyrka Vesterlund, Westerlund, Nordqvist-Källström, Kyrkokören

25.12    Juldagskonsert med Kammarkören Psallite kl. 21 i Korsholms kyrka. Dir. Susanne Westerlund

26.12    Julgudstjänst kl. 11 i Toby byagård Berg, Westerlund

26.12    Julmässa kl. 13 i Smedsby församlingsgård Berg, Nordqvist-Källström

30.12   Högmässa kl. 13 i Smedsby församlingsgård Bergström-Solborg, Nordqvist-Källström

Korsholms kyrka i vinterskrud

Januari 2019

1.1     Nyårsmässa kl. 18 i Korsholms kyrka Vesterlund, Nordqvist-Källström

5.1    J.S. Bach: Juloratorium, kantaterna 4-6 kl. 19 i Korsholms kyrka Kammarkören Psallite, Korsholms kammarorkester, Kajsa Dahlbäck, Monica Groop, Niall Chorell samt Kristian Lindroos. Dir. Susanne Westerlund. Biljetter, 15/10€. Biljetter kan köpas vid dörren eller Studio Ticket

6.1    Gudstjänst med De vackraste julsångerna kl. 18 i Smedsby församlingsgård, Bergström-Solborg, Nordqvist-Källström, Westerlund, Kyrkokören

13.1   Mässa med välsignelse av förtroendevalda kl. 11 i Korsholms kyrka Berg, Nordqvist-Källström, Westerlund, Servering i församlingshemmet, kyrktaxi

13.1   Lärarnas afton kl. 18 i Korsholms kyrka. Musikskolans lärare medverkar.

18.1   Vinterjippo kl. 9.30 – 12 i Smedsby församlingsgård för barnfamiljer. Pyssel, lunch, musikstund och tillfälle att bekanta sig med brandbil och ambulans.

20.1   Högmässa kl. 11 i Korsholms kyrka Bergström-Solborg, Westerlund

27.1   Gudstjänst kl.11 i Korsholms kyrka Vesterlund, Nordqvist-Källström

27.1   Högmässa kl.13 i Smedsby församlingsgård Vesterlund, Nordqvist-Källström