Höstterminen 2018 (med reservation för förändringar):

 

SEPTEMBER

Anmälan till skriftskolan 1-12.9.2018.

2.9                Högmässa kl. 11 i Korsholms kyrka       
                     Berg, Rune Fant, Nordqvist-Källström

5.9                Föräldra-barngrupp startar kl. 9.30 i Karperö, Strandlid

7.9                Familjernas tvåspråkiga höstjippo kl. 9.30-12 i Smedsby församlingsgård
                     Lilliputti-tåget, soppa, pyssel och sång

7.9                Soppa med gäst kl. 18-20 i Smedsby församlingsgård

9.9                Gudstjänst kl. 11 i Korsholms kyrka
                     Bergström-Solborg, Nordqvist-Källström

9.9                Högmässa kl. 13 i Smedsby församlingsgård
                     Bergström-Solborg, Nordqvist-Källström

14.9              Ingen föräldra-barngrupp

15.9              Pappa-barnsamling kl. 9.30-11 i Smedsby församlingsgård

16.9              Högmässa kl. 11 i Korsholms kyrka, "De äldres kyrksöndag"
                     Ruth Vesterlund, Nordqvist-Källström. Kyrktaxi

16.9              Pilgrimsvandring längs kyrkstigen i Tölby-Vikby (4,2 km). Start kl. 15 Tölby-Vikbyvägen 220,   Andakt: Berg, lokalguide Folke Smeds. Matsäck kan medtas, korvgrillning.

22.9              Lättläst mässa kl. 14 i Smedsby församlingsgård
                     Ollil-Nylund, Hakala, Bergström-Solborg, Westerlund

23.9              Radierad gudstjänst kl. 11 i Korsholms kyrka med Ungdomskören. Bergström-Solborg, Ruth Vesterlund, Nordqvist-Källström, Westerlund, Germivox och kyrkokören

29.9              "Nordisk höst". Konsert kl. 18 i Korsholms kyrka
                     Ninja Jakobsson violin, Karolin Wargh piano, Susanne Westerlund sång

30.9              Gudstjänst kl. 11 i Korsholms kyrka, skriftskolorna inleds
                     Bergström-Solborg, Ruth Vesterlund, Rannanpää, Westerlund

30.9              Kvällsmässa kl. 18 i Smedsby församlingsgård
                     Ruth Vesterlund, Susanne Westerlund

OKTOBER

4.10              80-85-års fest kl. 13-15 i Gamla Vasa. Taxi

5.10              Techno-mässa kl. 18 i församlingshemmet i Gamla Vasa

5.10              Soppa med gäst kl. 18-20 i Smedsby församlingsgård

7.10              Babykyrka kl. 9 i församlingshemmet i Gamla Vasa. Morgonmål, sångstund och pyssel.        Bergström-Solborg, Nordqvist-Källström, Lundström, Saarela

7.10              Högmässa kl. 11 i Korsholms kyrka       
                     Predikan: Rune Östman, Berg, Nordqvist-Källström

11.10            Kyrkans Ungdoms seniordag kl. 12 framåt. Avslutas med veckomässa kl. 15 i Korsholms kyrka. Nordqvist-Källström m.fl. Anmälan för lunch och buss till Kyrkans ungdoms kansli

11.10            psalmÅsång. Allsångstillfälle kl. 18.30 i Korsholms kyrka med församlingens körer

12.10            Teater Karius och Baktus kl. 9.30 i Smedsby församlingsgård
                     Kaffe 3e/familj

14.10            Gudstjänst kl. 11 i Korsholms kyrka      
                     Ruth Vesterlund, Nordqvist-Källström, musikskolans elever medverkar

14.10            Högmässa kl. 13 i Smedsby församlingsgård
                     Vesterlund, Nordqvist-Källström

14.10            Konsert kl. 18 med folkmusikbandet Ratatosk och
                     ungdomskören Germivox i Korsholms kyrka

v 42              Inga barngrupper under höstlovet

21.10            Högmässa kl. 11 i Korsholms kyrka. Efteråt servering i församlingshemmet
                     Berg, Westerlund, Asafakören, kyrktaxi

26-28.10       Tyst retreat vid Alskathemmet. Retreatledare Gunnar Lind. Anmälan till Vasa svenska församlings pastorskansli

28.10            Gudstjänst kl. 11 i Korsholms kyrka

                     Bergström-Solborg              

28.10            Knattekyrka kl 13 i Smedsby församlingsgård
                     Bergström-Solborg

Korsholms kyrka

November

2.11              Soppa med gäst kl 18-20 i Smedsby församlingsgård

3.11              Gudstjänst med parentation kl 11 i Korsholms kyrka. Kyrkokören

3.11              Allhelgonakonsert kl 19 i Korsholms kyrka
                     Korsholms kammarorkester, dirigent och solist Susanne Westerlund,

4.11              Mässa med parentation kl 18 i Smedsby församlingsgård. Kör för alla

6-10.11         Förhandsröstning i församlingsvalet

11.11            Högmässa kl 11 i Korsholms kyrka        
16.11            Möjlighet till fotografering i föräldra-barngruppen.

17.11            Kyrkosångskretsens dag i Maxmo. Mässa i Maxmo kyrka kl. 18.

18.11            Gudstjänst kl 10 i Korsholms kyrka. Musikskolans elever medverkar

18.11            Församlingsval kl 11-20 i Korsholms kyrka. Förhandsröstning 6-10.11

23.11            Ingen föräldra-barngrupp

24.11            Pappa-barn samling kl 9.30-11 i Smedsby församlingsgård

24.11            Confadome 1 kl 13-19 för konfirmander i Gamla Vasa vid Korsholms kyrka

24.11            Ung gudstjänst kl 18 i Korsholms kyrka

25.11            Psalmmässa kl 11 i Korsholms kyrka. Kammarkören Psallite, Ruth Vesterlund, Nordqvist-Källström, Westerlund

25.11            Högmässa kl 13 i Smedsby församlingsgård. Ruth Vesterlund, Nordqvist-Källström

 

DECEMBER

2.12              Gudstjänst för små och stora kl 11 i Korsholms kyrka
 Kyrkokören, Körskolan, Lilla barnkören, Bergström-Solborg, Nordqvist-Källström, Westerlund

2.12              Taizémässa kl. 18 i Smedsby församlingsgård             
                     Pensionärskören, Bergström-Solborg, Nordqvist-Källström

3.12              Förskolebarnens julkyrka kl. 9.30 i Smedsby församlingsgård
4.12              Dagklubbens julkyrka kl. 9.30 i Smedsby församlingsgård

5.12              Adventsmusik kl. 19 i Korsholms kyrka
                     Kör för alla, dir. A-C Nordqvist-Källström

6.12              Tvåspråkig gudstjänst kl. 11 i Korsholms kyrka         
                     Kyrkokören, Kirkkokuoro, Westerlund, Kaisa Launonen

7.12              Soppa med gäst kl. 18-20 i Smedsby församlingsgård

8.12              Bachs juloratorium, delarna 1-3 kl. 19 i Korsholms kyrka                       
                     Kammarkören Psallite, Korsholms kammarorkester, solister, dir. Susanne Westerlund

9.12              Ungdomsgudstjänst med De vackraste julsångerna kl. 11 i Korsholms kyrka. Ungdomskören Germivox

9.12              Högmässa kl. 13 i Smedsby församlingsgård

12.12            Julgröt för föräldra-barn grupperna kl. 9.30 i Gamla Vasa
13.12            Pensionärsjulfest med gröt kl. 12-15 i Gamla Vasa
                     Kyrktaxi

13.12            Dagklubbsjulfest kl. 17 i Smedsby församlingsgård
16.12            Högmässa kl. 11 i Korsholms kyrka        
16.12            De vackraste julsångerna för små och stora kl. 16 i Korsholms kyrka. Församlingens körer och orkester

16.12            De vackraste julsångerna kl. 19 i Korsholms kyrka. församlingens körer och orkester

23.12            Sånggudstjänst med de vackraste julsångerna kl. 11 i Korsholms kyrka. Singsbykören, dir Jenny Mendelin

24.12            Julbön för små och stora kl. 13 i Smedsby församlingsgård
24.12            Julbön kl. 15 i Korsholms kyrka. Projektkör

25.12            Julotta kl. 8 i Korsholms kyrka. Kyrkokören

25.12            Kammarkören Psallites julkonsert kl. 21 i Korsholms kyrka

26.12            Julgudstjänst kl. 11 i Toby byagård         
26.12            Julmässa kl. 13 i Smedsby församlingsgård
30.12            Högmässa kl. 13 i Smedsby församlingsgård

 

JANUARI 2019

1.1                Nyårsmässa kl. 18 i Korsholms kyrka      
5.1                Bachs juloratorium, delarna 4-6 kl. 19 i Korsholms kyrka
                     Psallite, Korsholms kammarorkester. dir. Susanne Westerlund

6.1                Gudstjänst med De vackraste julsångerna kl. 18 i Smedsby. Kyrkokören

13.1              Mässa med välsignelse av förtroendevalda kl. 11 i Korsholms kyrka