Korsholms kyrka i sommarskrud

Vill du bli förtroendevald?

Är du intresserad av att påverka i din församling? Vill du förnya verksamheten? Ställ upp som kandidat och gör framtidens kyrka nu!

Ställ upp som kandidat

YouTube-video

 
Kyrkoherde
Korsholms svenska församling/Berndt Berg, Adelcrantzgränd 1
65380 Vasa

Jag är också kontraktsprost och prästassessor. Jag är vanligen ledig måndag-tisdag Jag finns på Facebook

Jag bor i Södra Vallgrund.

Fritidsintressen: Segling och friluftsliv.

 

Församlingsvalets valdag söndag 18.11.2018

Valmansföreningar

I valet kandiderar man på en valmansförenings lista. Listorna kan bestå av en eller flera kandidater från samma område, väckelserörelse eller politiskt parti, eller med samma syn på kyrkans förnyelse eller för att stärka ungas position i kyrkan. 

Valmansföreningar och listor

KUNGÖRELSE OM KANDIDATUPPSTÄLLNINGEN

I Korsholms svenska församling förrättas församlingsval enligt 23 kap. 9 § 2 mom. i kyrkolagen (KL) 18.11.2018, för att för den fyraårsperiod som inleds i början av 2019 välja 10 medlemmar till den kyrkliga samfällighetens gemensamma kyrkofullmäktige och 12 medlemmar till församlingens församlingsråd.

Valbar till de ovan nämnda förtroendeuppdragen är enligt KL 23 kap. 2 § och 3 § i kyrkolagen en kandidat som

 1. senast 17.9.2018 har registrerats som närvarande medlem i församlingen

 2. är konfirmerad senast 17.9.2018 och fyller 18 år senast 18.11.2018

 3. är känd för sin kristna övertygelse

 4. inte är omyndig

 5. har gett ett skriftligt samtycke till att kandidera

 6. inte är anställd som tjänsteinnehavare eller arbetstagare i arbetsavtalsförhållande i den kyrkliga samfälligheten eller en av församlingarna i samfälligheten.

   

  En valmansförenings stiftelseurkund för valet inklusive bilagor ska senast 17.9.2018 klockan 16.00 lämnas till Korsholms svenska församlings pastorskansli, som håller öppet måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 9-14 samt 17.9.2018 klockan 09.00–16.00.

   Adressen till pastorskansliet är Adelcrantzgränd 1 i Gamla Vasa.

  Stiftelseurkundsdokument med bilagor finns tillgängliga på pastorskansliet och på webbplatsen info.församlingsvalet.fi.

   

  Korsholm 13.06.2018

   

  För valnämnden i Korsholms svenska församling

   

  Ordförande Per-Erik Backlund