Missionsfest

lör 25.5 kl. 10.00
Fasaden på Korsholms kyrka

Församlingshemmets aula (Korsholm)

En dag om mission och vårt globala ansvar.

Programmet handlar om att vår värld och vi alla nödvändigt behöver få uppleva mera tro, hopp och kärlek.

P R O G R A M

10 Välkomstkaffe

10.30 Hopp i en söndrig värld
Välkomstord av Mats Björklund och Marika Björkgren-Thylin. Inledning av Pauliina Parhiala (virtuellt). Panelsamtal mellan Christina Heikkilä, Tomas Kolkka och Rune Lindblom. Moderator Marika Björkgren-Thylin.

12 Lunch

13 Glimtar från världen
Hälsningar, berättelser, videoklipp och musik från den världsvida kyrkan med svenska missionärer m.fl. Kollekt.

14.30 Eftermiddagskaffe

15-16.30 Workshoppar - välj en!
1) Hopp trots allt - mission i Latinamerika, med Christina och Andrey Heikkilä.
2) Pilgrimsvandring i missionens tecken, med Joanna Lindén-Montes m.fl.
3) Guidad rundtur på kyrkbacken i Gamla Vasa, med Ann-Katrin Svenns.
4) Förbön för den världsvida kyrkan, med Camilla Skrifvars-Koskinen, A-C Nordqvist-Källström och Kör för alla.
5) Idéverkstad kring församlingens missionsverksamhet, med Britt-Helen Lindman och Eva Groop.
6) Grillparty och missionsstig upp i klockstapeln, med Tommy Rannanpää.

16.30 Middag

17.30 Mässa med sång och musik
I mässan medverkar liturg Mats Björklund och predikant Andrey Heikkilä, Korall-kören och Skärikyrkans kör samt kantorerna Michael Wargh och Heidi Lång. Kollekt.

För barn: Det finns ett lekrum i församlingshemmet. Djur från Aava Kerttus hemgård besöker kyrkbacken kl. 11.30-13.

Matpaket
För dagen säljs ett matpaket bestående av förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe och middag till ett pris à 38 €/vuxen och 19 €/studerande & barn. Priset för enskilda måltider är: kaffe & semla 7,50 €, lunch 14 €, kaffe & bulle 6,50 €, middag 14 €. Betalningen sker med kontanter eller bankkort vid ankomsten. Att delta i programmet kostar inget.

Anmälan
Anmäl ditt deltagande i måltiderna till pastorskansliet i Korsholms svenska församling, tfn 0400 415 008 eller e-post korsholms.svenska@evl.fi. Sista anmälningsdag är 13.5.2024. Kom ihåg att uppge namn, telefonnummer, e-post samt eventuella dieter och allergier.
  • Mission och utvecklingsarbete Mission och utvecklingsarbete

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Korsholms svenska församling