Föräldra-barn cafe, Tölby

on 1.2 kl. 9.30

Annat utrymme

Välkommen på föräldra-barncafé till Tölby!

Föräldra-barn cafe, Tölby

Café för föräldrar (eller annan vuxen)och barn mellan 0 - 5år.

Fri lek, pyssel, servering och en liten sångstund.

Välkomna med!
  • Barn och familj Barn och familj

Öppna länk i ny flik


Tag kontakt

Barnledare
Församlingsarbetets specialtjänster
Niklasvägen 3
65100 Korsholm