Musikalen Jakten på den försvunna psalmskatten (Karin Runow)

on 11.1 kl. 16.30
Jakten på den försvunna psalmskatten

Korsholms kyrka

Välkommen på musikal!!

Medverkande: Barnkörerna från Korsholms svenska, Kvevlax, Replot och Vasa svenska församlingar.
Även ungdomskören Germivox, Korall-kören, vuxensångare från Vasa samt körernas dirigenter medverkar.

Solister: Alma Westerlund och Michael Wargh
Regi: Elin Smedlund
Ljud: Tommy Rannanpää

Fritt inträde
  • Musik Musik

Öppna länk i ny flik