Konfirmation av Vinterskriftskola A

lö 14.5 kl. 14.00
Albor

Korsholms kyrka

Välkomna på Vinterskriftskola A:s konfirmationsmässa!

Vinterskriftskola A:s konfirmationsmässa

Korsholms kyrka

Rune Lindblom
Tommy Rannanpää
Susanne Westerlund

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar


Arrangör

Korsholms svenska församling