Föräldra-barn cafe

on 4.5 kl. 09.30 - 11.00
Carpella strandlid

Välkommen!

Välkommen barn mellan 0-5 årigar med vuxen.

kaffe,saft med dopp

frilek och föräldrarna får pyssla med barnen. 


Tag kontakt

Barnledare
Församlingsarbetets specialtjänster
Niklasvägen 3
65100 Korsholm