Föräldra-barn grupp

on 2.2 kl. 9.30 – 11.00

Tölby Hembygdsförening

Välkommen!

Vuxna med barn mellan 0-5 årigar.

Kaffe,saft med dopp

Frilek och föräldrarna får pyssla med barnen. 


Tag kontakt

Barnledare
Församlingsarbetets specialtjänster
Niklasvägen 3
65100 Korsholm