förälda-barng grupp, Tölby

on 24.11 kl. 09.30 - 11.00

Välkommen!

Välkommen barn mellan 0-5 årigar med vuxen.

kaffe,saft med dopp

frilek, pyssel och musikstund


Tag kontakt

Barnledare
Församlingsarbetets specialtjänster
Niklasvägen 3
65100 Korsholm