Föräldra-barn grupp, Tölby

on 10.11 kl. 9.30 – 11.00

Välkommen!

Välkommen barn mellan 0-5 årigar med vuxen.

kaffe,saft med dopp

frilek och föräldrarna får pyssla med barnen. 

Vuxna bör använda ansiktsmask.

 


Tag kontakt

Barnledare
Församlingsarbetets specialtjänster
Niklasvägen 3
65100 Korsholm