Högmässa

sö 17.10 kl. 11.00 – 12.30
Korsholms kyrka på hösten

Korsholms kyrka

Välkommen på högmässa!

Speciellt inbjudna är de som firar 80- och 85-års födelsedagar i år!

Helgdag: Tjugoförsta söndagen efter pingst
Korsholms kyrka (Korsholm), Pastorskansliet (Korsholm)
Predikant: Björklund Mats
Kantor: Nordqvist-Källström Ann-Christine och Westerlund Susanne
Musikgrupp: Musikinslag
Psalmer: Inledningspsalm, 182:1-3 Tack, o Herre
Treenighetspsalm, 286:3 Dig Skapare och Far
Dagens psalm, 489 När du med en broder delar bröd
Predikopsalm - (violinmusik ersätter den)
Kollektpsalm, 427 I tro under himmelens skyar
Slutpsalm, 274 Det finns djup i Herrens godhet


Arrangör

Korsholms svenska församling