Högmässa

sö 19.9 kl. 11.00 - 12.30
Korsholms kyrka

Välkommen på högmässa!

Helgdag: Sjuttonde söndagen efter pingst

Liturg: Björklund Mats
Predikant: Kontunen Emilia
Kantor: Nordqvist-Källström Ann-Christine
Psalmer:
902, Länge har jag försökt
298:4 Helig, helig
278, Kristus vandrar bland oss än
437, Du för vars allmaktsord
567:1-4, Med lust och glädje tänker
274, Det finns djup i Herrens godhet


Arrangör

Korsholms svenska församling