Föräldra-barn grupp, Tölby

on 15.9 kl. 9.30 – 11.00

Välkommen!

Välkommen barn mellan 0-5 årigar med vuxen.

kaffe,saft med dopp

frilek och föräldrarna får pyssla med barnen. 

Vuxna bör använda ansiktsmask.

 

  • Barn och familj Barn och familj


Tag kontakt

Barnledare
Församlingsarbetets specialtjänster
Niklasvägen 3
65100 Korsholm