Pensionärsutfärd till Alskat

fr 27.8 kl. 11.00 – 16.30

Alskathemmet

Välkommen med på prosteriets pensionärsutfärd!

Prosteriets pensionärsutfärd till Alskat görs detta år tillsammans med Maxmo och Oravais.

Tema för dagen är: Glädje i mötet med varandra.

Dagens gäst: Mona Wallin

Dagen innehåller lunch och kaffe med smörgås,vi firar även nattvardsmässa tillsammans.

Pris: 10 € (+5 €, om ni kommer med buss) Meddela om du kommer med bussen, bussen går från Smedsby församlingsgård via Norra Korsholms skola.

Anmälan: senast 17.8.2021 till pastorskansliet tel: 040 041 5008 eller Diakon Sandra Mörk tel: 044 3560530

  • Vuxna Vuxna
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar


Arrangör

Korsholms svenska församling

Tag kontakt

Diakon
Korsholms svenska församling
Församlingsarbetets specialtjänster
Adelcrantgränd 1
65380 Vasa