Gudstjänst

sö 22.8 kl. 11.00 – 12.00

Korsholms kyrka

Välkommen på högmässa!

Helgdag: Trettonde söndagen efter pingst
Korsholms kyrka (Korsholm), Pastorskansliet (Korsholm)
Liturg: Lindblom Rune
Predikant: Riska Magnus
Kantor: Westerlund Susanne och Nordqvist-Källström A-C
Psalmer: Inledningspsalm: 179 (Helige Fader, kom och var oss nära)
Treenighetspsalm: 286:3 (Dig Skapare och Far)
Dagens psalm: 461 (Som människor möts vi på vägen)
Kollektpsalm: 437 (Du för vars allmaktsord)
Slutpsalm: 426: 5 (Gud, välsigna alla)

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Korsholms svenska församlings Facebook-sida


Arrangör

Korsholms svenska församling