föräldra-barn grupp , Utomhus

on 5.5 kl. 09.30 - 11.00
Carpella, Strandlid

Välkommen!

Träffar för föräldrar, mor- och farföräldrar och barn i åldern 0-5.

Träffarna har vi utomhus!

Liten servering.

sångstund / musik / saga


Tag kontakt

Barnledare
Församlingsarbetets specialtjänster
Niklasvägen 3
65100 Korsholm