Föräldra-barn, WhatsApp grupp

on 17.3 kl. 09.30 - 11.00
Tölby hembygdsgård

Välkommen med till Föräldra-barn WhatsApp gruppen!

Till WhatsApp gruppen skickar vi i mellanåt info, pyssel tips, sångstunder mm.

Om ni vill komma med i gruppen kontakta:

Henna 044 71 29 425 eller

Sanna 044 35 60 531