Gudstjänst

sö 14.3 kl. 11.00
Korsholms kyrka

Välkommen till gudstjänsten! Den sänds live från kyrkan

Helgdag: Fjärde söndagen i fastan (Midfastosöndagen, Laetare)
Predikant: Kontunen Emilia
Kantor: Nordqvist-Källström Ann-Christine
Psalmer: 204 (Omkring ditt ord)
486 (Bröd, bröd, åkrarnas bröd)
395 (Hela vägen går han med mig)
947 (Må din väg gå dig till mötes)
Några körsångare medverkar

Korsholms svenska församling på Facebook


Arrangör

Korsholms svenska församling