Föräldra-barn, WhatsApp grupp

on 3.3 kl. 9.30 – 11.00

Välkommen med till föräldra-barn WhatsApp gruppen!

Till WhatsApp gruppen skickar vi i mellanåt info, pyssel tips, sångstunder mm.

Om ni vill komma med i gruppen kontakta:

Henna 044 71 29 425 eller

Sanna 044 35 60 531

  • Barn och familj Barn och familj