ADVENTSMUSIK med Kör för alla och Orkester för alla via internet

lö 5.12 kl. 16.00
Annat utrymme

Välkommen till vår Adventsmusik! Videon är bandad på förhand (18.11 och 1.12)

Kör för alla, dir. A-C Nordqvist-Källström
Orkester för alla, dir. Rainer Holmgård
Video & ljud: A-C Nordqvist-Källström och Tommy Rannanpää

Korsholms svenska församling, Youtube


Arrangör

Korsholms svenska församling