Gudstjänst

sö 15.11 kl. 11.00
Korsholms kyrka

Välkommen till gudstjänsten!

Helgdag: Uppbrottets söndag
Korsholms kyrka (Korsholm), Pastorskansliet (Korsholm), Sockenstugans samlingsrum och kök (Korsholm)
Predikant: Vesterlund Ruth
Kantor: Nordqvist-Källström Ann-Christine
Psalmer: Inledningspsalm:
202, Herre, samla nu oss alla
Treenighetspsalm: 827, Vi tror på Skaparen, Gud
Kollektpsalm: 571, Liksom vandraren
Lovpsalm: 567: 1-4, Med lust och glädje tänker


Arrangör

Korsholms svenska församling