Gudstjänst

sö 27.9 kl. 13.00

Smedsby församlingsgård

Välkommen till gudstjänsten!

Helgdag: Sjuttonde söndagen efter pingst
Predikant: Vesterlund Ruth
Kantor: Nordqvist-Källström Ann-Christine
Psalmer:
542:1-3, Fram skrider året i sin gång
148, O Herre Gud i himmelrik
803, jag vill ge dig, o Herre, min lovsång
583, Min Frälsare lever


Arrangör

Korsholms svenska församling