Palmsöndagens gudstjänst - enbart medverkande på plats

sö 5.4 kl. 11.00 - 12.00
Korsholms kyrka

Palmsöndagens gudstjänst med enbart medverkande på plats i kyrkan. Gudstjänsten bandas av Yle Vega och sänds kl. 13.03 i radio.

Helgdag: Palmsöndagen
Liturg: Tor-Erik Store
Predikant: Tor-Erik Store
Kantor: Westerlund Susanne och Nordqvist-Källström A-C
En sånggrupp medverkar
Stiftskollekten söndag 5.4 går till utbildning av unga kristna ansvarsbärare i Etiopien genom Svenska Lutherska Evangeliföreningen (SLEF).
Gåvor kan ges via församlingens egna kanaler, men också via MobilePay 70448, eller SLEF:s konto nr FI45 4055 1120 0020 96.
Arrangör och innehavare av penninginsamlingstillståndet är Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf. (FO 0215320-7)
Ändamål: Stiftskollekten går till utbildning av unga kristna ansvarsbärare i Etiopien genom Svenska Lutherska Evangeliföreningen (SLEF).
Penninginsamlingstillståndets nummer: Finland utom Åland RA/2017/1164, beviljat 16.11.2017 för tiden 1.1.2018-31.12.2022, samt landskapet Åland: ÅLR 2019/4046 för 1.1-31.12.2020.