Palmsöndagens gudstjänst - enbart medverkande på plats

sö 5.4 kl. 11.00 – 12.00

Korsholms kyrka

Palmsöndagens gudstjänst med enbart medverkande på plats i kyrkan. Gudstjänsten bandas av Yle Vega och sänds kl. 13.03 i radio.

Helgdag: Palmsöndagen
Liturg: Tor-Erik Store
Predikant: Tor-Erik Store
Kantor: Westerlund Susanne och Nordqvist-Källström A-C
En sånggrupp medverkar

  • Barn och familj Barn och familj
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar
  • Musik Musik