Högmässa

sö 15.3 kl. 11.00
Korsholms kyrka

Välkommen till gudstjänsten och kyrkkaffet!

Helgdag: Tredje söndagen i fastan (Oculi)

Liturg: Store Tor-Erik
Predikant: Store Tor-Erik
Kantor: Westerlund Susanne
Musikgrupp: Musikskolans elever