Högmässa

sö 1.3 kl. 11.00 – 12.15

Korsholms kyrka

Välkommen till högmässan och kyrkkaffet!

Helgdag: Första söndagen i fastan (Invocavit)
Liturg: Store Tor-Erik
Predikant: Rune Fant
Kantor: Nordqvist-Källström Ann-Christine
Psalmer: 179 (Helige Fader)
-
339 (Mästare, alla söker dig)
203:1-3 (Lovad vare Gud)
914 (Gud, i dina händer)
276 (Jesus, det renaste)

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar


Arrangör

Korsholms svenska församling