Högmässa och kyrkkaffe

sö 16.2 kl. 11.00
Korsholms kyrka

Välkommen till högmässan och kyrkkaffet!

Helgdag: Andra söndagen före fastetiden(Sexagesima)
Korsholms kyrka (Korsholm)
Liturg: Berg Berndt
Predikant: Berg Berndt
Kantor: Nordqvist-Källström Ann-Christine och Susanne Westerlund
Minea Kaukaoja, piano