Kyndelsmässodagens gudstjänst för små och stora

sö 2.2 kl. 11.00

Korsholms kyrka

Välkommen på gudstjänst för små och stora!

Helgdag: Kyndelsmässodagen
Korsholms kyrka (Korsholm)
Predikant: Lindblom Rune
Kantor: Westerlund Susanne
Musikgrupp: Lilla barnkören, Körskolan, Dagklubbsbarnen