Gemensamt Ansvar-lunch

sö 2.2 kl. 12.00
Församlingshemmet

Välkommen på Gemensamt Ansvar-lunch

Gemensamt Ansvar-lunch i församlingshemmet efter avslutad Kyndelsmässodags-gudstjänst
Pris: 10 €/person, 25 €/familj och under 6-åringar äter gratis.


Arrangör

Korsholms svenska församling