Högmässa

sö 5.1 kl. 11.00
Korsholms kyrka

Välkommen till högmässan och kyrkkaffet!

Helgdag: Andra söndagen efter jul

Liturg: Berg Berndt
Predikant: Berg Berndt
Kantor: Nordqvist-Källström Ann-Christine
Psalmer:
188 (Det finns en plats)
Laudamus (mässa 3)
165 (Gammal är kyrkan)
402 (Jag vet en hamn)
945 (Som en flod genom tiden)
25: 4-5 (Sjung halleluja)


Arrangör

Korsholms svenska församling