Högmässa

sö 5.1 kl. 11.00

Korsholms kyrka

Välkommen till högmässan och kyrkkaffet!

Helgdag: Andra söndagen efter jul

Liturg: Berg Berndt
Predikant: Berg Berndt
Kantor: Nordqvist-Källström Ann-Christine
Psalmer:
188 (Det finns en plats)
Laudamus (mässa 3)
165 (Gammal är kyrkan)
402 (Jag vet en hamn)
945 (Som en flod genom tiden)
25: 4-5 (Sjung halleluja)


Arrangör

Korsholms svenska församling

Se också

sö 2.2 kl. 11.00

Korsholms kyrka

Kyndelsmässodagens gudstjänst för små och stora

Välkommen på gudstjänst för små och stora!
sö 9.2 kl. 13.00

Smedsby församlingsgård

Högmässa och kyrkkaffe

Välkommen till högmässan och kyrkkaffet!
sö 16.2 kl. 11.00

Korsholms kyrka

Högmässa och kyrkkaffe

Välkommen till högmässan och kyrkkaffet!