Missionsträff efter högmässan i kyrkan

sö 24.11 kl. 12.00

Församlingshemmet

Välkommen på missionskaffe med familjen Kolkka från FMS!

Missionskaffe i församlingshemmet efter högmässan med familjen Kolkka


Arrangör

Korsholms svenska församling

Se också

sö 22.3 kl. 12.15

Församlingshemmet

Gemensamt Ansvarkaffe med glimtar från Uganda

Kom med på en Gemensamt Ansvarresa till Uganda i ord och bild med Nina Andrén!