Beta-kurs

lö 11.5 kl. 09.30 - kl. 17.30

Välkommen!

Välkommen på Beta-kurs!

Anmäl dig genast till kyrkoherden: berndt.berg@evl.fi om du är intresserad! Här är en preliminär plan för kurskvällarna i Smedsby församlingsgård. Ta gärna med en egen bibel! 

Tema med Filipperbrevet som grund:

14/3 Nytt hjärta, föredragshållare: 

21/3 Nytt mål, föredragshållare: Berndt Berg

28/3 Ny inställning, föredragshållare:

3/4! Nya ambitioner, föredragshållare: Berndt Berg onsdag?

10/4! Nya resurser, föredragshållare:                         onsdag?

9/5 Ny frikostighet, föredragshållare:

Lördag 11/5 kl. 9:30-17:30 på Alskathemmet Adress: Munkgrundsvägen 12, 65760 Iskmo

* 1 Nytt ansvar, föredragshållare:

* 2 Ny vänskap föredragshållare:

* 3 Ny tillit föredragshållare:

Tidsschemat för kvällarna är ungefär följande:

17:45 Ledarsamling

18:00 Inledande samling, (saft och smörgås?) 

18:15 Föredrag

19:00 Kaffe och bulle

19:15  Gruppdiskussioner

20:00 Ledarsamling

 

För servering och material bär vi upp en frivillig avgift om c:a 

5 €/gång. Kontakta undertecknad om något är oklart!

 

Välkommen med önskar

Berndt Berg, kyrkoherde, Korsholms svenska församling

+35850364093

 

Va´ då  Beta?

* Du har redan gått en Alphakurs 

* Du vill ha mera andlig fördjupning

* Du söker en varm gemenskap i församlingen

* Kursen baseras på Filipperbrevet och hjälper den som gått Alpha, såväl som alla andra, att få en fast biblisk förankring för sin tro.

 

 


Kyrkoherde
Korsholms svenska församling/Berndt Berg, Adelcrantzgränd 1
65380 Vasa

Jag är också kontraktsprost och prästassessor. Jag är vanligen ledig måndag-tisdag Jag finns på Facebook

Jag bor i Södra Vallgrund.

Fritidsintressen: Segling och friluftsliv.