Karaträffen

on 17.4 kl. 13.00 - kl. 15.00

Smedsby församlingsgård

Välkommen!

6.2 Att lämna jordelivet - svårt att gå ”över gränsen?” / Rose-Maj Friman

27.2 Kan kristna och muslimer leva i sam förstånd? / Tor-Erik Store

6.3 Hur mycket bör/kan bekännande kristna engagera sig i politik och samhällsliv? / Göran Särs

20.3 Finns det hopp för mänskligheten? - tidens utmaningar... / Albert Häggblom

3.4 Guds- och Kristusbilden i våra psalmer under olika tider / Rainer Holmgård

17.4 Hur stå emot det onda inom oss själva och i tiden? / Björn Elfving


Kyrkoherde
Korsholms svenska församling/Berndt Berg, Adelcrantzgränd 1
65380 Vasa

Jag är också kontraktsprost och prästassessor. Jag är vanligen ledig måndag-tisdag Jag finns på Facebook

Jag bor i Södra Vallgrund.

Fritidsintressen: Segling och friluftsliv.