Närståendevårdarnas och vårdtagarnas julkaffe med program

on 5.12 kl. 13.00 - kl. 14.30

Församlingshemmet i Gamla Vasa

Välkommen på julkaffe!

Församlingen inbjuder dig som är närståendevårdare och vårdtagare till en gemensam stund med julkaffe och lite program. Varmt välkommen!

Anmäl er senast 3.12.2018 till Hanna-Maria Hakala tel: 044 322 6707


Diakon
Niklasvägen 3
65610 Korsholm

Mottagning i Smedsby församlingsgård tisdagar och torsdagar kl. 9.00-11.00

Se också

må 22.10 kl. 13.00 -15.00

Smedsby församlingsgård

Missionssyföreningen

Välkommen!
ti 23.10 kl. 18.00 -20.00

Smedsby församlingsgård

Bönegruppen

Välkommen!
on 24.10 kl. 13.00 -15.00

Smedsby församlingsgård

Karaträffen

Välkommen