Karaträffen

on 5.12 kl. 13.00 - kl. 15.00

Karaträffen Smedsby församlingsgård

Välkommen

Karaträffen samlas i rummet Glöd i Smedsby församlingsgård varannan onsdag kl. 13-15. Servering.

12.09 Hur komma till tro. Berndt Berg

26.9 Viktiga psalmer för mig. Rainer Holmgård

10.10 Vad menas med rätt tro? Karl-Erik Borg

24.10 Medmänsklighet. Jessica Bergström-Solborg

7.11 Jämställdhet - en utmaning för oss kristna. Ruth Vesterlund

21.11 Vad innebär frälsning? Rune Fant

5.12 Vad förstås med evigheten? Leif Snellman


Kyrkoherde
Korsholms svenska församling/Berndt Berg, Adelcrantzgränd 1
65380 Vasa

Jag är också kontraktsprost och prästassessor. Jag är vanligen ledig måndag-tisdag Jag finns på Facebook

Jag bor i Södra Vallgrund.

Fritidsintressen: Segling och friluftsliv.

 

Se också

on 6.3 kl. 13.00 -15.00

Smedsby församlingsgård

Karaträffen

Välkommen!
on 20.3 kl. 13.00 -15.00

Smedsby församlingsgård

Karaträffen

Välkommen!
on 3.4 kl. 13.00 -15.00

Smedsby församlingsgård

Karaträffen

Välkommen!