Ansvarsfest

sö 21.10 kl. 11.00 - kl. 13.30

Korsholms kyrka

Församlingshemmet

Ansvarsfest i höstens Ansvarsvecka. Info om veckans tema, sång av Asafakören samt val- och kandidatinfo och diskussion om eventuell samgång med Vasaförsamlingarna.

Alla intresserade är välkomna på ansvarsfest på Reformationsdagen, 21.10.2018. Festen börjar med högmässa i Korsholms kyrka och sedan följer kyrkkaffe och festprogram i församlingshemmet. Asafakören sjunger både vid högmässan och vid programmet efter kaffet. Li Ollil-Nylund berättar om ansvarsveckans tema. De närvarande församlingsvalskandidaterna presenteras. Kyrkoherden berättar om samgångsförhandlingarna med Vasaförsamlingarna och det blir möjlighet att ställa frågor.


Kyrkoherde
Korsholms svenska församling/Berndt Berg, Adelcrantzgränd 1
65380 Vasa

Jag är också kontraktsprost och prästassessor. Jag är vanligen ledig måndag-tisdag Jag finns på Facebook

Jag bor i Södra Vallgrund.

Fritidsintressen: Segling och friluftsliv.