Fontana Media, bokförsäljning

to 11.10 kl. 11.00 - kl. 18.30

Församlingshemmet

Välkommen!

Fontana Media finns på plats i Församlingshemmet kl. 11-18.30. Försäljning av andlig litteratur o.dyl. Servering kl. 17.30-18.30. Välkommen på psalmÅsång i kyrkan kl. 18.30!

Fontana Media


Kyrkoherde
Korsholms svenska församling/Berndt Berg, Adelcrantzgränd 1
65380 Vasa

Jag är också kontraktsprost och prästassessor. Jag är vanligen ledig måndag-tisdag Jag finns på Facebook

Jag bor i Södra Vallgrund.

Fritidsintressen: Segling och friluftsliv.

 

Kyrkoherde
Korsholms svenska församling/Berndt Berg, Adelcrantzgränd 1
65380 Vasa

Jag är också kontraktsprost och prästassessor. Jag är vanligen ledig måndag-tisdag Jag finns på Facebook

Jag bor i Södra Vallgrund.

Fritidsintressen: Segling och friluftsliv.