Skriftskolan 2017-2018

Skriftskolan 2017-2018

 

Datum för kompensation för frånvaro

Ni som varit borta från Confadome eller övriga skriba samlingar, får komma till SMEDSBY församlingshem, Niklasvägen 3:

Må 16.4 kl 15.15 (ni får mellanmål där), vi håller på till max 17.30

OBS! Om någon har bara få uppgifter får den sluta tidigare

Må 23.4 kl 15.15 enbart för dem som inte blev klara den 16.4, vi slutar 17.30.

 

Under året ordnas 3 Confadomedagar för alla konfirmander, på lördagar med verksamhet, mat och en avslutande gudstjänst (mer info nedan).

1) Vinterskriftskolan,

Må 22.1 kl 15.15 i Smedsby – ca 16.30

Må 12.2 kl 15.15 i Smedsby – ca 16.30

Må 5.3 kl 15.15 i Smedsby – ca 16.30

Må 19.3 kl 15.15 i Smedsby – ca 16.30

Må 9.4 kl 15.15 i Smedsby – ca 16.30

On 18.4 INFOTILLFÄLLE för DIGI och VINTERSKRIBAN (inte sportskriban)

för Föräldrar och ungdomar kl 18-18.45 i Gamla Vasa

OBS! Ett datum som tidigare var satt på sportlovet är borttaget!

Vinterskriftskolan deltar i Confadomedagarna (nästa den 3.2, kl 13 – 19).

Vinterskriftskolan har ett weekendläger på Haapaniemi lägergård 4-6.5.2018. (25 platser)

Konfirmation i juni i Korsholms kyrka, 17.6.2018, kl 11 (konfirmanderna bör vara på plats senast kl 10.30)

Pris 70€

2) Digiskriftskolan,

Må 22.1 kl 15.15 i Smedsby – ca 16.30

Må 12.2 kl 15.15 i Smedsby – ca 16.30

Må 5.3 kl 15.15 i Smedsby – ca 16.30

Må 19.3 kl 15.15 i Smedsby – ca 16.30

Må 9.4 kl 15.15 i Smedsby – ca 16.30

On 18.4 INFOTILLFÄLLE för DIGI och VINTERSKRIBAN (inte sportskriban)

för Föräldrar och ungdomar kl 18-18.45 i Gamla Vasa

OBS! Ett datum som tidigare var satt på sportlovet är borttaget!

Vinterskriftskolan deltar i Confadomedagarna (nästa den 3.2, kl 13 – 19).

Digiskriftskolan deltar i Confadomedagarna och har några egna samlingar under året. Digiskriftskolan avslutas med ett LAN-party läger lö 28.4 kl 12 – sö 29.4 kl 12 i Gamla Vasa. (8 platser)

Konfirmation i juni i Korsholms kyrka 17.6.2018 kl 11    (konfirmanderna bör vara på plats senast kl 10.30).   Pris 20€

 

 

3) Örnsköldsvik skriftskolan, samlas på Confadomedagarna, samt någon enstaka samling under året. Örnsköldsvik skriban delas in i 2 grupper (A och B). På läger åker vi den 3.6-9.6.2018. I Örnsköldsvik finns 2 lägergårdar (Dekarsögården och Solbacken), ca 1,5 km från varandra. Grupperna har i stort skilda läger, men vi har några gemensamma utfärder och samlingar tillsammans. (45 platser)

26.5 Skriftskoldag kl 14-16.30 för ungdomarna med föräldrasamling från 16-16.30 för Örnsköldsvik skriftskolan.

Konfirmation grupp A 12.8.2018 (kl 11), grupp B 19.8.2018 (kl 11) i  Korsholms kyrka. Konfirmander på plats redan 10.30.     Pris 160€

 

Förutom de tidigare nämnda skriftskolorna har Korsholm en möjlighet att skicka några ungdomar till:

4) Sportskriftskolan,

Må 22.1 kl 15.15 i Smedsby – ca 16.30

Må 12.2 kl 15.15 i Smedsby – ca 16.30

Må 5.3 kl 15.15 i Smedsby – ca 16.30

Må 19.3 kl 15.15 i Smedsby – ca 16.30

Må 9.4 kl 15.15 i Smedsby – ca 16.30

On 18.4 INFOTILLFÄLLE för DIGI och VINTERSKRIBAN (inte sportskriban)

för Föräldrar och ungdomar kl 18-18.45 i Gamla Vasa

OBS! Ett datum som tidigare var satt på sportlovet är borttaget!

Vinterskriftskolan deltar i Confadomedagarna (nästa den 3.2, kl 13 – 19).

Pris 0€

 

ALLA skriftskolor deltar alltså gemensamt i 3 st Confadomedagar under året (lö 25.11.2017,  3.2.2018 kl 13-19 och  24.3.2018 mellan tiderna 13-19 i Gamla Vasa). Konfirmanderna bör delta i 10 gudstjänster, förrättningar (dop, vigsel, begravning om sådana råkar infalla under skriftskoltiden) eller ungdomssamlingar under året i den Lutherska kyrkan.

 

Frågor och funderingar kan ni skicka till   tommy.rannanpaa@evl.fi