Kontaktuppgifter

Ungdomsarbetsledaren Tommy Rannanpää

E-post: tommy.rannanpaa@evl.fi

Tel: 0400-706576

Ungdomskansliet

Korsholms svenska församling