Nyheter

Ny tf församlingspastor!

30.5.2018 09.51

Församlingspastor Rune Lindblom är tjänstledig 15 juni - 31 december 2018 och vikarie 1 juni - 31 december är pastor Ruth Vesterlund som prästvigdes i Borgå domkyrka på Treenighetssöndagen 27 maj,

Välkomstkaffe ordnas i församlingshemmet för vår nya tf församlingspastor  söndagen 3 juni efter högmässan som börjar kl.11 i Korsholms kyrka

 

« Till nyhetslistan