Pensionärskören

 

övar varannan torsdag kl. 12-13.30 i Musikrummet i Smedsby församlingsgård. Kören sjunger vid gudstjänster och andra samlingar i församlingen. Ledare: Ann-Christine Nordqvist-Källström

 

Pensionärskörens program, vårterminen 2016:

Övning torsdag 28.1 kl. 12

Övning torsdag 11.2 kl. 12

Övning torsdag 25.2 kl. 12

Övning torsdag 10.3 kl. 12. Kl. 13.15 sjunger vi på Folkhälsan (Lingon- och Blåbärsbacken) i Smedsby

Passionsandakt måndag 21.3 kl. 18.30 i Smedsby församlingsgård

Övning 24.3 kl. 12

Sång på födelsedagsfest för 70- och 75-åringar torsdag 7.4 kl. 13 i församlingshemmet i Gamla Vasa

Deltar i prosteriets kyrkosångskrets kördag söndag 10.4 i Kvevlax församlingshem kl. 14 och mässa i Kvevlax kyrka kl. 18.

Övning torsdag 21.4 kl. 12

Psalmgudstjänst med nya psalmer söndag 8.5 kl. 18 i Smedsby församlingsgård