Kyrkokör

Kyrkokören övar torsdagar kl. 19-21 i Sockenstugan.

Nya sångare är välkomna med!

Körledare: Susanne Westerlund