Körskola för barn / Germivox

Körskola, för barn från förskolan till åk 3, torsdagar kl. 17.15-17.55 i Sockenstugan.

I körskolan upplever vi musiken genom sång och lek. Vi utvecklar vår sångröst och lär och uttrycka oss genom sången och musiken.

 

 

*****************************************************************************

Barn- och ungdomskören Germivox för barn och ungdomar i åk 4-9, torsdagar kl. 18.00-18.45 i Sockenstugan.

 

 

 

Närmare information kontakta körledare Susanne Westerlund

tfn: 044-2757475

e-post: susanne.westerlund@evl.fi