Körer, våren 2018

Lilla barnkören

Riktar sig till barn i åldern ca 1-5 år tillsammans med förälder eller annan anhörig.

Torsdagar kl. 18.10- 18.40 i Musiksalen i södra flygelbyggnaden invid Korsholms kyrka. Terminsstart 18.1 2018. Obs nytt klockslag!

Ledare: Sabina Sjöbacka

 

Körskola för barn

i förskolan – åk 3, torsdagar kl. 17.15 – 18.00 i Musiksalen i södra flygelbyggnaden invid Korsholms kyrka. Terminsstart 18.1 2018. Obs nytt klockslag!

Ledare: Sabina Sjöbacka och Susanne Westerlund

 

Barn- och ungdomskören Germivox (de yngre)

för åk 4-9, torsdagar kl. 17.30 – 18.30  i Sockenstugan.Terminsstart 18.1 2018. Obs nytt klockslag!

Ledare: Susanne Westerlund och Sabina Sjöbacka

Tjaueli – öppet hus.  Fri samling för ungdomar i ungdomsutrymmet, ingång musiksalen torsdagar kl. 18.00-20.30. Mysrum, datorer, instrument.

Ledare: Ungdomsarbetsledare Tommy ”Ransu” Rannanpää.

 

Germivox vokalensemble (de äldre)

från åk 7 med minst två års körerfarenhet i Sockenstugan to. 18.00 – 19.45 (inkl. paus). Terminsstart 18.1 2018 Obs nytt klockslag!

Ledare: Susanne Westerlund

Tjaueli – öppet hus.  Fri samling för ungdomar i ungdomsutrymmet, ingång musiksalen torsdagar kl. 18.00 – 20.30. Mysrum, datorer, instrument.

Ledare: Ungdomsarbetsledare Tommy ”Ransu” Rannanpää.

 

Kör för alla

Kör för alla är avsedd för sångintresserade som inte tidigare sjungit i kör. Kören övar varannan onsdag (udda veckor) kl. 19.00 – 20.15 i församlingshemmet i Gamla Vasa (Adelcrantzgränd 1, 65380 Vasa). Den som vill kan komma och dricka en kopp kaffe och umgås från kl. 18->. Termisstart 17.1 2018.

Ledare: Ann-Christine Nordqvist-Källström

 

Kyrkokör

torsdagar kl. 19.00 – 21.00 i Sockenstugan. Terminsstart 18.1 2018

Ledare: Susanne Westerlund

 

Pensionärskör

varannan torsdag kl. 12.30 – 14.00 i Musikrummet i Smedsby församlingsgård. Jämna veckor. Terminsstart 11.1 2018

Ledare: Ann-Christine Nordqvist-Källström

 

Kammarkören Psallite (kontakta SW).

Onsdagar kl. 18.00-20.30 i Sockenstugan. Obs veckodag och klockslag! Terminsstart 10.1 2018

Ledare: Susanne Westerlund

Hemsida

 

Ta kontakt för mer information!