Körer, hösten 2017

Lilla barnkören

Riktar sig till barn i åldern ca 1-5 år tillsammans med förälder eller annan anhörig.

Torsdagar kl. 17.15 – 17.45 i Musiksalen i södra flygelbyggnaden vid Korsholms kyrka. Start 14.9 2017.

Ledare: Sabina Sjöbacka

 

Körskola för barn

i förskolan – åk 3, torsdagar kl. 18 – 18.40 i Musiksalen i södra flygelbyggnaden vid Korsholms kyrka. Start 14.9 2017

Ledare: Sabina Sjöbacka

 

Barn- och ungdomskören Germivox

för åk 4-9, torsdagar kl. 17.45 – 18.30 i Sockenstugan. Start 14.9 2017

Ledare: Susanne Westerlund

Tjaueli – öppet hus.  Fri samling för ungdomar i ungdomsutrymmet, ingång musiksalen torsdagar kl. 18-20.30. Mysrum, datorer, instrument. Start 14.9 2017

Ledare: Ungdomsarbetsledare Tommy ”Ransu” Rannanpää.

 

Germivox vokalensemble

från åk 7 med minst två års körerfarenhet i Sockenstugan to. 17.45 – 19.30 (inkl. paus).  Start 14.9 2017

Ledare: Susanne Westerlund

Tjaueli – öppet hus.  Fri samling för ungdomar i ungdomsutrymmet, ingång musiksalen torsdagar kl. 18-20.30. Mysrum, datorer, instrument. Start 14.9 2017

Ledare: Ungdomsarbetsledare Tommy ”Ransu” Rannanpää.

 

Kör för alla

Varannan onsdag (udda veckor)  Kaffeservering från kl. 18  och övning kl. 19 – 20.15 i Sockenstugan. Start 27.9 2017. Kom gärna och sjung alla psalmer i Psalmbokstillägget lö-sö 16-17.9 i Korsholms kyrka före det! Länk

Ledare: Ann-Christine Nordqvist-Källström

 

Kyrkokör

torsdagar kl. 19.00-21.00 i Sockenstugan. Start 14.9 2017

Ledare: Susanne Westerlund

 

Pensionärskör

varannan torsdag kl. 12.30 – 14 i Musikrummet i Smedsby församlingsgård. Jämna veckor. Start 7.9 2017. Obs! Följande övning 28.9

Ledare: Ann-Christine Nordqvist-Källström

 

Kammarkören Psallite (kontakta SW).

måndagar kl. 18.30-21.00 i Sockenstugan. Start 7.8 2017

Ledare: Susanne Westerlund

Hemsida

 

Ta kontakt för mer information!