Församlingens Musikskola

KORSHOLMS FÖRSAMLINGS MUSIKSKOLA

är en fri musikskola som drivs av Korsholms musikskolas understödsförening.r.f .

Musikskolan grundades år 1965 av kantor Rainer Holmgård

Verksamhetsledare: Susanne Westerlund (susanne.westerlundATevl.fi)

Ordförande: Anders Jern

 

LogoMusikskolan

 

Undervisning ges både enskilt och i grupp:

·        inga åldersgränser

·        kansli- och undervisningsutrymmen i Gamla Vasa på Kyrkbacken,   om inte annat nämns

·        fria studier eller examensinriktade

·        möjlighet att delta i både vokal- och instrumentensembler

·        gruppspel i band

·        för körsångare finns flera körer att välja mellan

·        för längre hunna stråkmusiker finns Korsholms kammarorkester

·        understöd verksamheten genom att bli medlem, årsavgift 10 €

 

Terminsavgift:

o   Huvudinstrument: 90€/termin. 2:a familjemedlemmen 25%, 3:e 50%.

o   Biinstrument: 45 €/termin

o   Körerna och orkestergrupperna är gratis.

 

Anmälan till musikskolan gick ut 15.5 2015