Musik

Korsholms svenska församling har ett rikt musikliv. Musiken har sin givna plats i våra gudstjänster,
andakter och förrättningar.

Inom församlingen finns även Korsholms församlings musikskola med en omfattande verksamhet
med många körer och instumentalgrupper, som gör det möjligt att regelbundet ge konserter av
olika slag. Det har blivit en tradition att i samband med de stora kyrkliga högtiderna uppför stora
kyrkomusikaliska verk . Ofta har man kunnat höra t.ex. Juloratoriet och Matteuspassionen av
J.S. Bach, samt G. F. Händels Messias. Mindre bekanta verk som G. Wennerbergs Juloratorium
”Jesu födelse” och uruppförandet av P. Vidjeskogs Requiem, för att nämna några.

Utöver de stora konserterna håller vi regelbundet välbesökta psalmaftnar, elevmatinéer och under sommaren är det aktuellt med konsertserien ”Musik i Augustikvällen”.